מדיטציית גבולות

המסע הרוחני של אריאל by Ariel Cabib

Episode notes

איפה באמת עובר הגבול ביני לבין הסביבה? בין מה שבפנים למה שבחוץ?

Keywords
מדיטציה