מדיטציית כוחות נפשיים

המסע הרוחני של אריאל by Ariel Cabib

Episode notes

מדיטציה מוקלטת (יש קטיעה באמצע, אבל אני ממשיך מאיפה שהפסקתי). כל אחד מאיתנו יכול למצוא את המורה הפנימי שלו, אם נקשיב מספיק טוב, הקול הפנימי יישמע.