בודהיזם ומדע

המסע הרוחני של אריאל by Ariel Cabib

Episode notes

דת הבודהיזם, ישו והנצרות, עיצוב האנושות ע״י רעיונות, התעוררות, הטבע כמערכת הרמונית, מריבות בין אנשים, ריקות, החושים שלנו, העולם כאינטראקציות, תלות הדדית, אני כתהליך, רצון חופשי