Persoonlijk Begeleider complexe zorg | Kort Durende Interventie (crisis)

‘k werk gelukkig bij Amarant by Amarant

Episode notes
In deze aflevering praten we met collega Joyce. Zij werkt als persoonlijk begeleider complexe zorg met cliënten met een licht verstandelijke beperking en complex gedrag. Dit doet ze binnen onze voorziening Kort Durende Interventie (KDI) op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Joyce vertelt o.a. over:
  • Het werken binnen een crisis-setting, met o.a. rechtelijke machtigingen, in bewaringstelling en gedwongen opnames.
  • Het belang van het bieden van structuur, duidelijkheid en rust om zo te werken aan stabilisering.
  • De meerwaarde van HBO Verpleegkunde in het werken binnen de KDI.
Keywords
crisis