• Gap Time
  • Episode 63 - Fidel Castro | رازی ...

Episode 63 - Fidel Castro | رازی که فیدل کسترو هیچوقت لو نداد

Gap Time di Gap Time
فیدل کسترو یکی از بزرگ‌ترین دیکتاتورهای تاریخ هست. ولی ما توی این قسمت به جای اینکه به اتفاقات تاریخی و بیوگرافی بپردازیم، اومدیم سراغ تئوری توطئه‌هایی که به اسم کسترو وصله. در کنار یه عالمه راه و عملیات عجیب که امریکا برای از بین بردن کسترو انجام داده، به نظر میاد که یه راز بزرگی و تمام این سالها نگه داشته و میتونه پدر یکی از بزرگ‌ترین س  ...  Carica altri dati
Parole chiave
پادکستfarsipersianpersianpodcastfarsipodcastpodcastserial killerojsimpsonتئوری توطئه