Työvoimapula osa 2 - Raha

Published: Mar 01 2020

Ravintola-alalla on työvoimapula eikä sitä voi ratkaista ainakaan nostamalla palkkoja. Millä saada sitoutettua ammattilaisia pitkällä tähtäimellä, kun jo nyt palkkatoiveet ajavat kannattavuuden alas. Pitäisikö alan ansaintamallia muuttaa täysin?

Studiossa Mika ja Henu