Ge inte upp, bryt inte ihop och vikten av återhämtning. Tre faktorer som bygger förtroende

Självledarpodden by Frida Södermark och Kristina Öhman

Episode notes

Hur kan du ta dig igenom ett tävlingslopp på 100 km och får kramp redan efter 30 km. Vad kan hända om du är lite väl uthållig och väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller uppdrag som är motigt.

Kristina har läst en artikeln om hur du kan bygga förtroende som chef och vilka faktorer som den lyfter fram till exempel positiva relationer, förstå hur medarbetarna har det, samarbeten med andra. Och lösa konflikter. Här finns en länk till hela artikeln

https://hbr.org/2019/02/the-3-elements-of-trust?utm_campaign=hbr&utm_medium=social&utm_source=linkedinnewsletter&tpcc=linkedinnewsletter

Keywords
tillitsbaserat ledarskap