Tasavvuf Okumaları 5

Seyir Günlüğü by Arzu Eylül Yalçınkaya

Episode notes

12 Haziran 2020 tarihli Tasavvuf Okumaları dersinin kaydı. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevi'sinden Doğan Kuşunun Hikayesi üzerinden durularak "İnsanın canı kuş gibidir, ten kafesinde mahpustur" anlayışı üzerine durulmuştur. Diğer yandan Ahmed er-Rifâî Hazretlerinin eserinden mütevazi olmak ile ilgili bölüm okunarak, konunun hassasiyetleri üzerine güzel bir sohbet yapılmıştır. Tasavvuf sohbeti sırasında tasavvufun esaslarına dair birçok önemli husus üzerinde konuşulmuştur.

Keywords
tasavvufmevlanarumifihima fihmesnevipeygamberler tarihikenan rifaitasavvuf okumalarıarzu eylül yalçınkaya