Episode notes

Si ja se'ns fa difícil comprendre la popularitat d'alguns YouTubers, prepara't perquè aquesta nova ona de creadors comparteixen una fesomia molt curiosa: no són de carn i ossos. I doncs, quan un fenomen així es democratitza, on són les fronteres entre la realitat i la ficció?

Show notes:

 ...  Read more
Keywords
cultura