S01 E21 - #021 Ze Srí Lanky na motolskou pediatrii se Shenali Amaratunga

Medici Boni Podcast by Medici Boni
Sheni absolvovala zahraniční paralelku Všeobecného lékařství na 2. LF a nyní pracuje na Pediatrické klinice FN Motol a věnuje se výzkumu molekulární genetiky vzácných monogenních onemocnění. Společně jsme se ohlédli za celou Shenalinou cestou ze Srí Lanky až do Prahy, za jejím studiem, přístupem jejích rodičů i pedagogů k zahraničním stud  ...  See more