מה שמעתי?

מה זאת אומרת by ד"ר בוני לוין-אשר ואורנה כץ

Episode notes

כיצד דיבור ההורים והמטפלים משפיע על התפתחות המוח של התינוקות – חלק א.

בפרק זה, נסקור שני תהליכים התפתחותיים בעולם התפיסה השמיעתית - זיהוי של צלילי השפה של הסביבה וזיהוי מילים בתוך שטף הדיבור - ונחקור את ההשפעה של דיבור ההורים והמטפלים על תהליכים אלה.