Episode notes

Ab vertelt over zijn onstuimige jeugd en de relatie met zijn vader. We hebben het over de tijd dat hij in een fabriek werkte, maar tijdens dat werk toch constant Bijbelstudie deed. Uiteindelijk vallen de vele aanvragen niet meer te combineren met zijn werk en wordt Ab fulltime Bijbelleraar. Tijdens het gesprek legt Ab uit wat in zijn ogen de kern van het christelijk geloof is.

Studies van Ab vind je hier: https://www.bijbelstudie.nl/bijbellezingen/

Muziek: BBC Combo