Episode notes

תחום המחקר של פרופ' עדי וולפסון הוא הנדסה כימית. במשך שנים פעל בתחום איכות הסביבה והקיימות, ומאז החלה ההתמודדות הנפשית של בנו, הוא מנסה לשפר את איכות החיים בממדים נוספים; לחתור למען טוב משותף, לעורר מודעות למצוקות שכל אחד ואחת נושאים בתוכם, וגם לאפות עוגות משובחות.