Episode notes

משולם גוטליב עזב את קנדה והגיע לישראל עם משפחתו. הוא הגיע עם אמון מלא במדינת ישראל ועם תחושה שהוא מייצר לילדיו עתיד בטוח.

הכאב הגדול ביותר שחווה היה כשהבין שהמדינה מפקירה אותו ואת בתו, דווקא ברגעים בהם היה זקוק לה ביותר.

מאז הקים עמותה למען משפחות של מתמודדי נפש. העמותה מספקת ידע על דרכי טיפול אפקטיביות, רשת תמיכה ומקור בלתי נדלה של תקווה.

קישור לעמותה שיסד ומנהל משולם גוטליב:

הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעה אישיות גבולית ע''ר

פרק זה אינו זמין לפי שעה. כשאפשר יהיה לשוב ולהשמיעו, נעלה אותו מחדש.