Episode notes

לדיויד קופלביץ יש הרבה נכסים. הוא איש חינוך כזה שלילדים ולהורים קשה להיפרד ממנו בסוף השנה, אשתו מתת היא המתנה הגדולה ביותר שהוא קיבל אי פעם, הוא אב לשתי בנות וחי בקהילה תומכת. התמונה המלאה הזו שונה מאוד מהשנים הראשונות של חייו. עם הזמן הלך דיויד והעשיר את חייו, ועבר תהליכים מעצימים ופורים, אך דווקא כשנראה היה שהוא בונה תמונת חיים מיטיבה, עלה הדכאון וחרֵב את מה שנבנה במשך שנים.