Episode notes

שילה ויינברג נולדה כשלמה ויינברג. בגיל 8 התחילה ללוות אותה דיספוריה מגדרית, שקיננה בתוכה במשך שנים רבות. במהלכן הקימה משפחה, ויחד עם רעייתה האהובה גידלה שני ילדים ובנתה בית חם ואֵיתן. רק אחרי מות רעייתה מסרטן, מצאה בתוכה שילה את הכוחות להיכנס לתהליך של התאמה מגדרית. משהשלימה אותו, רעשי הרקע הפנימיים סוף סוף פסקו ויצרו בתוכה פניוּת חדשה. היום היא חיה בזוגיות, מגיעה מדי שבוע לבקר את נכדתה וכותבת שירים.