Episode notes

אם לנערה שמתמודדת עם הפרעת אכילה.

ביום הולדת 50 מאיה גילתה שבתה הצעירה מתמודדת זה כמה חודשים עם הפרעת אכילה. אף שבתהליך הטיפולי היו מעורבים דיאטנית, פסיכיאטרית ופסיכולוג, עיקר העבודה התבצעה בבית. מי שניווטה את הדרך ואחזה בהגה היתה מאיה. היום היא יודעת שבתה במקום טוב, ושעל המשפחה לתחזק את ההחלמה הזו בשתי ידיים. כל הזמן.

מאיה נחשפה לשיטה טיפולית בשם FBT – Family based treatment. גישה שמציעים בארה"ב כקו טיפולי ראשון, למתבגרות שמתמודדות עם הפרעת אכילה. את הבשורה הזו היא מפיצה ומעבירה הלאה.