Episode notes

ספרי השירה של חיה לוי מזמינים אותך לשיחה. כך "אכלתי פרחים" (עתון 77, 2014), כך גם "אחת חיה" (פרדס, 2018) ובמיוחד "מאושרת ועצובה" (עתון 77, 2020). אז כשחיה נענתה בחיוב להזמנתי לצאת מן הכריכות ולשבת אתי לשיחה ממשית, הרגשתי היטב את החלק הזה, של ה"מאושרת", גם במהלך הראיון וגם אחריו.

חיה גרה במודיעין ומלמדת ספרות בחטיבת ביניים. חוץ מזה היא יידישֶׁע מאמֶע ואשה מצחיקה מאוד שנהנית מניסים קטנים.