Episode notes

שיחה עם אֵם למתמודד נפש

מאיה (שם בדוי) ידעה שאיתי (שם בדוי) הוא נער שאין צורך לדאוג לו. אחותו העריצה אותו, ועשרות בני ובנות נוער אחרים חשו כלפיו אהדה בעקבות פעילויות התנדבות שביצע בעיר מגוריו, כשהדריך ועזר לכולם.

עם פרוץ מגפת הקורונה, עם הניכור של הזום במקביל להשתלבותו בבית ספר חדש, עם המצוקה הפנימית שהלכה וכרסמה בכל מה שהיה קודם לכן, הקרקע תחתיו נשמטה.

ניסיונות אובדניים הביאו לאשפוזים בבית חולים פסיכיאטרי, וניתוק רגשי הביא לפגיעות עצמיות, להתכנסות ולבדידות עמוקה.