Episode notes

שיחה עם אֵם למתמודדת נפש

כאחות ראשית, ברוריה רגילה לעזור לאחרים. גם כאחות לאחיותיה במשפחתה המורחבת, גם כאם לשבעת בניה ובנותיה וכסבתא ל-18 נכדיה ונכדותיה. אבל הניגוד שהיא חשה, בין אחות ראשית שמובילה מהלכים מערכתיים, עוזרת ופועלת לטובת אחרים, לבין חוסר היכולת לעזור לבתה, מתמודדת הנפש, כפי שהיתה רוצה, הוא ניגוד שקשה לה להכיל ולקבל אותו.

זה עשור, מאז מלאו לבתה 26 ועד היום, שברוריה לומדת איך להתנהל במציאות החדשה של חייה. היא עושה זאת מתוך התעקשות מתמדת לצמוח, להתפתח ולחולל שינוי ברמת המודעות של הצוות הטיפולי בבתי חולים ובקופות חולים. ברוריה הותירה חותם שקידם שיח מכבד ופתוח על התמודדויות נפשיות בין קולגות, בין חברים ובין צוות רפואי ומטופלים.