Episode notes

שיחה עם אֵם למתמודדת נפש

נורית (שם בדוי) היא אשה שקשה שלא להתאהב בחן הטבעי הקורן ממנה. היא בת חמישים, אם לארבעה ילדים, מסורה למשפחתה בכל מובן שהוא, אצנית אדוקה ובעלת חיוך שובה-לב. בתה הצעירה נקלעה למשבר נפשי בגיל 12.5, ומאז, כבר שלוש שנים וחצי, מתקשה לחזור הביתה. במשך שלוש שנים יצאה ונכנסה לאשפוזים במחלקות סגורות. זה חמישה חודשים שהיא בפנימייה פוסט-אשפוזית, ומתחילה להתחזק ולזהות בתוכה כוחות שיאפשרו לה להתמודד עם זכרונות העבר ועם אתגרי ההווה. כדי להקל עליה, נורית ואחֶיה עברו לבית חדש, כך שבקרוב תוכל לשוב ולבקר בבית ולִטוות, לאט לאט, התחלה חדשה ומיטיבה.

בינואר 2023 שַׁבתי לראיין את נורית. אם תאזינו לפרק מס' 26, תגלו איזו דרך משמעותית ומיטיבה עשו נורית ובתה.

מובטח לכם לצאת מהפרק הזה עם תחושה עמוקה של תקווה ועם חיוך פנימי.