Kulturförsvaret podcast Maj-Lis Svedin Nordling

Kulturförsvaret podcast by Ulla Berg Svedin

Episode notes

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Maj-Lis Svedin Nordling, tidigare studiesekreterare vid ABF i Gävle, nu pensionär men fortfarande

aktiv bl.a. i panel som diskuterar aktuella samhällsfrågor i Gävle lokalradio

för seniorer. Maj-Lis beskriver sig själv som folkbildare och kulturtant.

Hon föddes som bonddotter under 2:a Världskriget i mellersta Norrlands

inland, gifte sig ung med en arbetare, blev övertygad socialdemokrat och

födde fem barn, varav tre är i livet. Nyss fyllda fyrtio skilde hon sig och började

folkhögskola för att kunna utbilda sig till undersköterska. Men en annons i

Aftonbladet om jobb som studiesekreterare på ABF i Gävle ändrade livet. Ett samtal om att bryta upp mitt i livet, om utbildning och bildning, om vikten

av konst och kultur både för personlig utveckling, för at ... 

 ...  Read more
Keywords
maj lis svedin nordling