„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił...” Tadeusz Weremiewicz 02.04.2021

Published: Apr 20 2021

kazanie

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił...” Tadeusz Weremiewicz 02.04.2021