S01 E17 - MIROSLAVA NĚMCOVÁ I V Česku nyní nemáme obecně sdílený balíček hodnot

Jaké chceš Česko by Jaké chceš Česko
V ČR nyní nemáme obecně sdílený balíček hodnot. My měli po revoluci SVOBODU a to sdílela velká část společnosti. Ta hodnota nás hnala dopředu... ale nyní mám pocit, že tady taková silná hodnota není. To, že budeme respektovat to, že svoboda jednoho znamená také svobodu druhého. Bránit demokracii. Když se podíváme na to, co dělal postupně  ...  See more
Dec 24 2021