JANA NOVÁČKOVÁ I Ti "nejúspěšnější žáci" plní často přání druhých, ne svá.

Jaké chceš Česko by Jaké chceš Česko

Episode notes

"Paní Nováčková by chtěla lidi s vysokou sebeúctou. Ne sebevědomí, protože sebevědomí se odráží dle toho, jaké jsou vnější faktory. Sebeúcta se váže hodně k morálním hodnotám... Vím o sobě to, že nelžu, nekradu, držím slovo, umím pomoct atd. Mít vysokou sebeúctu znamená, že mi to zabrání dělat špatné věci. To je obrovská prevence ve společnosti.