S01 E12 - JANA NOVÁČKOVÁ I Ti "nejúspěšnější žáci" plní často přání druhých, ne svá.

Jaké chceš Česko by Jaké chceš Česko
"Paní Nováčková by chtěla lidi s vysokou sebeúctou. Ne sebevědomí, protože sebevědomí se odráží dle toho, jaké jsou vnější faktory. Sebeúcta se váže hodně k morálním hodnotám... Vím o sobě to, že nelžu, nekradu, držím slovo, umím pomoct atd. Mít vysokou sebeúctu znamená, že mi to zabrání dělat špatné věci. To je obrovská prevence ve spole  ...  See more
Sep 20 2021