S01 E01 - قهوه به زبان ساده / قسمت اول / انجمن قهوه تخصصی

"پادکست "قهوه به زبان ساده by ali alavi علی علوی

در این قسمت به زبان ساده بصورت تخصصی توضیح میدیم که انجمن قهوه تخصصی چی هست

Apr 22 2022