פרק 7 - טאנר לינסלי - היוצר של ריאקט-קוורי, על סטייט מנג׳מנט, ריאקט-קוורי וקוד פתוח

פרונטאנד לנד by Nir Ben-Yair

Episode notes

פרק מיוחד עם אורח בינלאומי ראשון, טאנר לינסלי, היוצר של ריאקט-קוורי, ספרייה קטנה וחזקה שרוצה לשנות את הדרך בה אנחנו מנהלים סטייט שמגיע מהסרבר.

טאנר מסביר על הספרייה ועל הפיתוח שלה ועל המסע שלו גם כמפתח שכיר וגם בתחום הקוד הפתוח.

Keywords
פרונטאנדfrontend