פרק 30: הערת שוליים

Published: May 02 2021

השבוע הבנים מחפשים באובססיביות משמעות בסרט הערת שוליים, וגל חושף שהוא חלק מהקהילה הכבדה