Aflevering 29 Ontmoeting met Fiona Kloosterman

De systemische werkkamer podcast by Irani Otten-Admiraal en Floris van de Kasteele

Episode notes

Vandaag is Fiona Kloosterman van Pinta People te gast bij ons. Eén van de aanleidingen was om eens samen met elkaar in gesprek te gaan over het vak van coach. Over het nut en de zin van coaches, wat is een 'goede' coach en hoe meet je de kwaliteit van onze beroepsgroep? Wat is een certificering waard? Ook kijken we er een (beetje) vanuit de systemische invalshoek naar met elkaar.

Keywords
therapiefiona kloostermanlichaamsgerichtkwaliteitcertificeringberoepsverenigingnoloc