S04 E18 - Obrazovanje na margini | Maja Gasal-Vražalica | Besjede o obrazovanju | S04E18

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
Maja Gasal-Vražalica - Profesorica je njemačkog jezika i književnosti, nekadašnja zastupnica u PS BiH, direktorica Akademije za žene sa značajnim iskustvom u radu na polju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i večeras s Nedimom i Namirom razgovara o svom angažmanu, neformalnom i formalnom obrazovanju, politici, ženama i mladima u poli  ...  See more
Apr 10 2023
Keywords
feminizampolitika