S04 E13 - Obrazovanje kao sistem živih ljudi | Aleksandar Baucal | Besjede o obrazovanju | S4EP13

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
U Besjedama Aleksandar Baucal govori o razlozima zašto se početkom ovog vijeka iz Švicarske vratio da učestvuje u reformi obrazovanja u Srbiji, kako je reforma krenula dobrim putem i zašto je propala; predlaže i uvjerljivo objašnjava zašto je na dvije godine potrebno zaustaviti bilo kakvu refromu u školi te šta u školama treba raditi dok  ...  See more
Feb 22 2023