S04 E05 - Besjede o obrazovanju | Mahir Mališević | ep5s3

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
Mahir Mališević, profesor geografije i pobjednik Nagrade za inovativne nastavnike 2019. godine u kategoriji predmetnih nastavnika u osnovnim školama. Zaljubljenik u geografiju koji svoju ljubav uspješno prenosi na djecu. Razgovaramo o različitim alatima koje koristi u nastavi, o školi u kojoj predaje, o školi općenito, aktivnostima koje o  ...  See more
Dec 19 2022