S03 E29 - Besjede o obrazovanju | Saša Ceci | ep29s3

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
😎 Stigli smo do pete 99. epizode Besjeda o obrazovanju. 📌 Iz Zageba, u goste nam dolazi Saša Ceci, viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, bavi se hadronskom fizikom i fizikom elementarnih čestica, a sve više je aktivan u projektima popularizacije nauke. 🤓 Ovog puta Namir ima ekskluzivnu priliku da sam razgovara sa gostom  ...  See more
Jun 17 2022