S03 E07 - Besjede o obrazovanju | Saša Madacki | ep07s3

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
🔈 U novoj epizodi Besjede o obrazovanju, Namir i Nedim su ugostili profesora Sašu Madackog. 💼 Saša Madacki je objavio više od 60 radova, te je uredio Godišnjake Međunarodnih susreta bibliotekara u Sarajevu, bio je glavni urednik Jutarnjeg bibliotekara, satiričnog lista koji se bavio pitanjima biblioteka i bibliotekara u društvu, te izvr  ...  See more
Jan 03 2022