E13 - Besjede o obrazovanju | Ljiljana Đukanović | mid-season

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
Polako privodimo kraju ovu intelektualnu ekskurziju u Mostaru. 💡 U pretposljednjoj epizodi međusezone Besjeda o obrazovanju Nedim i Namir su razgovarali sa Ljiljanom Đukanović. Ona radi za švicarsku biotehnološku kompaniju kao voditeljica istraživačkih projekata. 💭Sa Ljiljanom su razgovarali o samoj organizaciji 12. dana BHAAAS-a i o pr  ...  See more