S02 E29 - Besjede o obrazovanju | Otvorena istraživačka učionica - Medijska i informacijska pismenost

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
Stigli smo do treće tačke maratonskih Besjeda koje smo snimili u Mostaru Emir Vajzović je ovaj put moderator i učesnik zajedno sa Eminom Adilović i Mariom Hibertom na ovom panelu. Kritičko bibliotekarstvo, akademski hacktivizam, vođeno istraživačko učenje i alfa generacija su neki od termina koji su spomenuti tokom ove sesije. ❤️ Uživajte  ...  See more
Keywords
besjedeobrazovanjeteachersstep by stepcoisbs