Besjede o obrazovanju - Gost Smajo Sulejmanagić

Published: May 29 2021

Svjedok jednog obrazovnog vremena! Besjeda večeras ima čast ugostiti Smaja Sulejmanagića, direktora Pedagoškog zavoda USK-a. Smajo je bio učitelj, potom direktor najuspješnije škole u FBiH, savjetnik i viši savjetnik, te na koncu direktor Pedagoškog zavoda. Razgovarali smo o ključnoj 2003/2004 i propuštenim prilikama. Sa iskrom u očima govorio je o nadama koje polaže u bolje obrazovanje, u djecu. Njegov centar svijeta su djeca, i oko njih je gradio svoju profesionalnu karijeru. Savršeno secira stanje u obrazovanju BiH i sa posebnim interesom za USK-a.

Ovu Besjedu su Namir Ibrahimovic i Nedim Krajisnik posvetili TiMu Zajednice inovativnih nastavnika/ca i Smaju Sulejmanagiću.

Radujemo se vašim komentarima i utiscima!

#besjede #coisbs #nastavnicisuvažni