Besjede o obrazovanju - Gost Amna Popovac

Published: May 08 2021

Amna Popovac, naša večerašnja gošća, u svojoj lokalnoj zajednici pruža podršku obrazovnim inicijativama. Osmog marta, sudjelovala je u inicijativi građanki Mostara koje su tražile besplatno predškolsko obrazovanje; a nešto kasnije, pružila je i punu podršku učiteljima Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Popovac je stava da u tranzicijskom društvu trebamo raditi na našem zastarjelom obrazovanju, jer je ono temelj za izgradnju boljeg i progresivnog društva. Nedim, Namir i Amna večeras donose dašak Hercegovine u Besjedu. Pratite ih na našim live prijenosima u 19 h, na YouTube i Facebook COI SbS društvenim mrežama! -- Amna Popovac diplomirala je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu. Školovala se na postdiplomskim studijima Management i IT (MIT, Sarajevo) i Finansije (Dayton, Ohio). Također je certificirani konsultant za marketing, promociju i poslovno planiranje, kao i certificirani trener za marketing i promociju. Trenutno je direktor Dedalus SpA, Predstavništvo u BiH, kompanije koja se bavi IT u zdravstvu. Popovac je članica Upravnog odbora Udruženja privatnih elektronskih medija u BiH (PEM) i Kluba žena poduzetnica u Hercegovini. Osim toga, Amna Popovac je deset godina radila za međunarodne organizacije u BiH, kao što su European Union Administration of Mostar, Scottish European Aid) i Ured visokog predstavnika.

-- #coisbs​​ #stepbystep​​ #nastavnicisuvažni​​ ❤ #Besjede​​💡 #Besjedeoobrazovanju