מי מבוע, מי תהום ומי נהר | לכו להצביע! | הם בזמר הזה #62

באות בזמן by דליה גוטמן & All•in

Episode notes

ערב הבחירות המוניציפליות אנחנו מבקשים שמישהו ישמור עלינו בפני כל מה ששחר מגדירה ״מוחמץ במדינה״, דליה תומכת בחולדאי בכל הכוח, חופשי חופשי לאורך הטיילת והם כולם בזמר הזה.