S02 E01 - הורות מקשרת | מפגש 1

ישיבת יפו di ישיבת יפו

סדרה קצרה בנושא חינוך שניתנה כחלק מסדנה להורים בשם "הורות מקשרת

הסדרה מרחיבה את מרחב התפיסה החינוכית אל תחום הרגש והצמיחה הרגשית

Gen 26 2022
Parole chiave
הורותילדיםחינוךרגש