Tập Bốn. Thần thoại Hy Lạp I.

FAIRY FRIDAY di Nguyen Hong Anh

Note sull'episodio

Thần thoại Hy Lạp (Greek Mythology) là một di sản văn hoá đồ sộ của người dân Hy Lạp, nói về các vị thần, các anh hùng, bản chất của thế giới, và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của các tín ngưỡng, các nghi lễ tôn giáo của họ. Nó đồ sộ đến mức, nếu bạn chọn một nhánh truyện để kể, thì cứ mỗi chi tiết nêu tên một nhân vật bất kỳ, lại phải kể thêm một câu chuyện bên lề giải thích về nhân vật đó.

Fairy Friday mở chương đầu tiên của Thần thoại Hy Lạp với anh hùng Theseus, nhưng không phải với việc chàng giết chết con quái vật Minotaur nổi tiếng. Hãy lội ngược dòng thời gian tìm hiểu Theseus được sinh ra như thế nào, bởi mối thù giữa chàng và Minotaur là mối thù giữa hai gia đình, và đã bắt đầu từ rất lâu trước đó.