Tập Ba. Trung Quốc & Scotland.

FAIRY FRIDAY di Nguyen Hong Anh

Note sull'episodio

Hai câu chuyện ấm áp về tình bạn và tình người, mặc dù nhân vật chính đều bao gồm những người … đã chết!

Câu chuyện thứ nhất đưa cho bạn một bí quyết nho nhỏ: nếu như muốn gặp may mắn, ăn sung mặc sướng mà chẳng tốn mấy công; hãy luôn mang theo một bình rượu ngon bên mình và thơm thảo mời người lạ.

Câu chuyện thứ hai chứng minh rằng, việc giúp đỡ người khác và bản thân, hay nói cách khác, việc cho đi và nhận lại có thể xảy ra… cùng một lúc!