Besjede o obrazovanju - Gosti Prof. Dr. Vedad Smailagić

Published: Apr 04 2021

Prof. dr. Vedad Smailagić od 2001. godine zaposlen je na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i do sada je imao zapažen međunarodni angažman. Njegov naučno-istraživački rad objavljen je u naučnim časopisima u vidu publikacija. Jedan je od osnivača Udruženja germanista Jugoistočne Evrope i član Vijeća za interdisciplinarne studije. Autor tri autorske knjige, urednik međunarodnih zbirnika radova, stalni gostujući profesor na njemačkom Univerzitetu u Würzburgu i gostujući predavač na više zapadnoevropskih Univerziteta. Prevodilac islamske literature s njemačkog jezika. Višegodišnji voditelj ljetne škole na UNSA na temu BiH između Istoka i Zapada. Voditelj međunarodnog doktorskog studija iz Germanistike u saradnji sa Univerzitetom u Würzburgu. Voditelj više naučnoistraživačkih projekata na teme kulturološki aspekti bolonjske reforme u BiH i Evropi, jezik i kultura, Bosansko-njemački stereotipi a od skora i projekta EU-integracije i koncepti više društvene vrijednosti. Besjede o obrazovanju FB: https://www.facebook.com/Besjede​ COI Step by step FB: https://www.facebook.com/coistepbystep/​ Instagram: https://www.instagram.com/coisbs/?hl=en#coisbs#stepbystep#nastavnicisuvažni​ ❤ #Besjede​💡 #Besjedeoobrazovanju