Note sull'episodio

Folket sulter etter kultur, og Per Larsen leverer!

Live opplesning av dikt - på Tranen.

Parole chiave
tranen