S07 E01 - מסע בין מחנות - אקטואליה פוליטית

ישיבת יפו by ישיבת יפו

שאקטואליה ובית מדרש נפגשים- והשבוע רפורמת המשפט על מה ומדוע נאבקים המחנות?

Jan 19 2023
Keywords
פוליטיקהשמאל ימין