S03 E03 - תנועות הפירוק הפרוגרסיביות לאור תורת הרב קוק | מפגש [3]

ישיבת יפו by ישיבת יפו

בשנים האחרונות חל פיצול מהותי בין רבים מלומדי ותלמידי הרב קוק סביב שאלת היחס לתנועות הכפירה בדור. העידן הפוסטמודרני הביא איתו תנועות פירוק שאתגרו חלק מהמודלים איתם עבדו תלמידי ולומדי הרב כדי להבין לעומקם את תנועות החילון בחברה הישראלית בפרט ואף מערבית בכלל. ננסה ללמוד את הסוגיא מראשיתה ולמתוח קו מדברי הרב לשינויים שהתחדשו בימינו

May 16 2022
Keywords
מחשבת ישראלפילוסופיהתורהפוסטמודרניזםמודרנהציונות דתית