09 Epäoikeudenmukaiset asetelmat ja toivo paremmasta tulevaisuudesta

Visioita paremmasta maailmasta by Global Visions

Episode notes

Tässä jaksossa meidän uusi hankesuunnittelija esittäytyy ja kertoo taustastaan ja ajatuksistaan maailman tilasta. Astrid ja Max pohtivat rasismin keskeistä roolia etsiessämme ratkaisuja haasteisiin kuten ilmastonmuutos ja polarisaatio. Pohdimme miten se on yksilön vastuulla pyrkiä kitkemään tämä ongelma suomalaisesta yhteiskunnasta vaikka ongelma on tietysti rakenteellinen ja hyvin syvälle juurtunut kaikissa maailman eri rakenteissa. Olemme sitä mieltä, että meidän rooli valkoisina länsimaalaisena on pyrkiä tukemaan ja kuuntelemaan heitä joita tämä asia koskee, sekä puuttua rasismiin. Hiljaisuus on rikottava ja tunnistettava, että suomessa olemme vasta matkamme alussa tässä kysymyksessä. Reflektoimme myös oman yhdistyksemme roolia tässä kysymyksessä ja miten me voisimme olla osa positiivista muutosta. Haluamme myös jatkossa panostaa entistä enem ... 

 ...  Read more