S01 E01 - #1 - Nazwa, głupcze! Dyskutujemy o kontrowersyjnych nazwach zespołów

Undertone Podcast by Krzysztof Sarosiek, Agata Hudomięt

Zespół Girl Band po latach kontrowersji zmienił nazwę na Gilla Band. Czy słusznie? I czy faktycznie ich dotychczasowa nazwa była tak kontrowersyjna? Opowiadamy o kilku innych przypadkach tego typu zmian oraz oceniamy 35 najbardziej kontrowersyjnych nazw zespołów.

Nov 22 2021
Keywords
band namecontroversial