#74. ... og ud af mørket

Published: Apr 12 2021

Martinus fortæller, at vores skæbne ligger fast i de store linjer. Det støder min sunde fornuft, som jeg til tider har svært ved at tøjle. Jeg mener ... hvis alle levende væsners skæbne er fastlagt og dermed styret ... altså ... hvordan kan man det? Eksisterer der en stor guddommelig logistik afdeling?

Jeg hælder mere til den darwinistiske tankegang ... tingene sker, fordi det er det mest hensigtsmæssige i en given situation. Det ville betyde, at beslutningskraften og dermed guddommen skulle være spredt over hele altet ... så på det grundlag besluttede jeg, at jeg ville beskrive universets skabelse.