Epi 4 - Del 3: Hvor Viktig Er Det Med Borgerlønn I Norge?

Amici Nybråten og Øyvind Steensen fra BIEN Norge diskuterer sammen "hvor viktig er det med borgerlønn i Norge?" i denne episoden delt i 4 deler. Etter noe bakgrunn fra Iran, Sveits, Italia og Spania går vi over til dagens hovedspørsmål om Norge. For å kunne takle dette spørsmålet bryter vi det ned til 4 underspørsmål: 1) "Hva betyr en norsk borgerlønn/grunninntekt for deg?", 2) "Hvorfor bør vi ikke begrense eller sette betingelser for borgerlønn?", 3) "Hvordan bør samfunnet reagere på potensiell misbruk av borgerlønn?", og 4) "Hvordan ser et perfekt norskt borgerlønnssystem ut for deg?" Etter en stor runde med alle de fire underspørsmålene går vi inn for en konklusjon hvor vi svarer på episodens store spørsmål. OBS! Del 3 er en mini-del som kun tar for seg tredje underspørsmål, lytt til de andre delene for resten av underspørsmålene.